För lärare: Instruktionsfilm om (e)lVis

För elever: Så funkar (e)lVis

En film om Watt lite Twist, elmätaren med en twist!

Watt-lite Twist: Så funkar den

Projektgruppen och hur prototypen Watt-lite Twist togs fram