Produktutvecklings-processen

Kursplanen i teknik anger att elever ska få möjlighet att utveckla förmågor för kreativitet och entreprenörskap, de ska få insikter i yrken och arbetsmetoder inom produktutveckling.  R(e)flect relaterar hela tiden på ett eller annat sätt till tekniska produkter för visualisering av energianvändning och i detta avsnitt visas hur ett visualiseringsverktyg tagits fram. Som ett exempel visas filmer om Watt-Lite Twist - en innovation, och hur en grupp personer skapat den. Eleverna får genom att se verkliga exempel på film och själva genomföra ett uppdrag, möjlighet att lära känna den kreativa processen och personer som arbetar som uppfinnare och innovatörer samt olika ingenjörer. Att man kan ha design, konstruktion och produktutveckling som arbetsuppgifter inom ett yrke.

 

Syftet med att eleverna arbetar med produktutvecklingsprocessen är att skapa intresse hos eleverna för att uppfinna, designa och utveckla produkter. De får med rollkort läsa in sig på olika yrken, de får bilda projektgrupper som via brev får specifika uppdrag vilka genomförs enligt en process beskriven på processkort med specifika begrepp förklarade i ordlistan. Genom att de får arbeta praktiskt med processen, se andra som kan fungera som förebilder och att diskussioner om yrkesroller förs kan identitetsskapandet inom teknik och naturvetenskap påverkas. Eleverna ges även möjlighet att visa upp sina produkter, förklara dem och argumentera för deras förträfflighet. För olika presentationsvarianter finns mallar. Eleverna ges även möjlighet att genom sitt rollspel visa att de har insikter i projektets process samt olika aktörers uppgifter.

 

 

Läraren "såhär gör man"

How to explain the relation between (e)lVis and Watt Light Twist:

#14 (example text in English - this is what we talked about in the first meeting) An important part of the teaching is to show that the design process can be used for different products that accomplish the same thing yada yada yada. We suggest explaining it in this order

 

1.) Say that there is another product like (e)lVis.  At this point the students have had an introduction to the (e)lVis tool

 

2.) Show the kitchen video. The students should see that there are similarities in the visualization aspect.

 

3.) Start a discussion with students about the difference and similarities in the products

 

4.) Introduce the development process by using the large map pieces. Talk about the part of the process where iteration happens.

 

5.) Next talk about the roles that happen in this process.

 

6. After students go through the development process and have designed their own product, use the poster example to show how it is possible to engagingly introduce a new product

 

7) Print out the poster templates and lets students create their own posters.  At the bottom is a check box to help guide them for what to include on their poster.

 

LADDA NER RESURSER:

Replacement large process pieces

Liten process karta

Rollkort

Poster example

Poster template