Genom r(e)flect får eleverna ökad förståelse och verktyg för att reflektera och argumentera inom området energi och hållbar utveckling. Läromedlet kan både användas i sin helhet och som utvalda delar och riktar sig till årskurs 4-9. Eftersom de olika aktiviteterna direkt relaterar till läroplanen för fysik och teknik kan r(e)flect användas som komplement till den vanliga undervisningen.

 

r(e)flect står på tre ben: elvisualiseringsverktyget (e)lVis, Produktutvecklingsprocessen samt WattV(e)tt-utmaningen. Välkommen att läsa mer och arbeta med de olika delarna under Läromedlet och den röda tråden!

Läromedlet

(e)lVis

Produktutvecklings-processen

WattVett-

utmaningen

Verktyget som visualiserar elanvändning möjliggör en förståelse för vad en kilowattimme kan innebära. Begreppen energi och effekt behandlas och eleverna får både fundera över verktyget som tekniskt system och på olika sätt använda verktygets olika begrepp.

Produktutvecklingsprocessen ger elever möjlighet att prova på att tillsammans generera idéer, utveckla prototyper och presentera sitt resultat. De får genom gruppövningar aktivt arbeta med verkliga uppdrag. Inledningsvis möter eleverna ett verkligt exempel på produktutvecklingsprocessen och dess olika yrkesroller.

WattVett-utmaningen fungerar som en tävling där eleverna ska försöka minska sin egen energianvändning. Genom uppföljning av sina egna energivanor får eleverna möjlighet att reflektera över sitt beteende men får även kunskaper att uppskatta energibesparingar i hela samhället.

Den röda tråden

I den röda tråden kan ni i olika avsnitt ta del av aktiviteter och se hur man kan använda läromedlet i relation till läroplanen.

0.

 

1.0

 

2.0

 

3.0

 

4.0

 

5.0

 

6.0

Om oss